Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Komunikace a péče o zákazníka Komunikace a péče o zákazníka Komunikace a péče o zákazníka Informační portál B2B

Problém:

Zákazníci nemají přehled o fakturách a jejich splatnosti, dochází ke ztrátám palet, komunikace tvořící vztah mezi firmou a odběrateli vázne nebo je jen plošná a neosobní. Výsledkem je upadající zájem zákazníků, ztráty a klesající obrat firmy.

Řešení Elixeum:

Portál slouží jako styčný bod pro firmu a odběratele. Nabízí přehled faktur, čerpání kreditu, i stav paletového konta. Kromě toho umožňuje cíleně směrovat obchodní a marketingové pobídky podle libovolných kritérií. Budujeme úzký vztah se zákazníkem, zvyšujeme komfort i zisk. 

Faktury a pohledávky

Faktury a pohledávky

Seznam faktur, před splatností, po splatnosti, celkem. Upozornění na dlužné částky. Online platba.

Paletové konto

Paletové konto

Stav palet k aktuálnímu datu podle druhů, v kusech i cenách.

Uživatelé

Uživatelé

Správa uživatelů, kteří systém využívají, jejich role a oprávnění.

Obchodní informace

Obchodní informace

Kategorie zákazníků, cílená marketingová a obchodní sdělení. Bannery, zprávy. Věrnostní politika.

Komunikace

Komunikace

Úpravy a upozornění na důležité události a milníky v obchodním vztahu emailem nebo SMS.

Online řízení a plánování zakázek Online řízení a plánování zakázek Online řízení a plánování zakázek Řízení zakázek


Problém

Proces zpracování zakázky vyžaduje kooperaci mnoha profesí a technických prvků, což je často řešeno nahodile, pomocí mnoha telefonátů, emailů, a i tak dochází k chybám a dezinformacím jak uvnitř firmy, tak směrem k zákazníkovi.

Řešení Elixeum

Prostě plánujte, jednoduše a přesně. V rámci zakázky definujte úkoly a termíny a pomocí mobilní aplikace je posuňte výkonným pracovníkům. Systém sleduje průběh, hlídá termíny a informuje včas vás i zákazníka. Pro vás to znamená značné úspory času, energie a lidské práce.

Poptávka - zakázka

Poptávka - zakázka

Poptávku vystaví zákazník nebo váš pracovník přímo na portálu. Portál je vede, nic nezapomene, nic si nepřidá.

Specifikace

Specifikace

Přesný popis toho, co zákazník chce a co my chceme zákazníkovi dodat. Obrázky, výkresy, detaily.

Plánování

Plánování

Dělení zakázky na úkoly a jejich plánování v čase. A ví o tom všichni a hned.

Lidé

Lidé

Plánování práce na zakázce pracovní četě, montérům nebo výrobě. Jejich plnění sledujeme online.

Auta

Auta

Propojení zakázky a lidí s auty, plánování závozů a evidence jízd.

Stabilní a bezpečný systém Elixeum Stabilní a bezpečný systém Elixeum Stabilní a bezpečný systém Elixeum Portál

Portál Elixeum je platforma pro všechny naše moduly zajišťující moderní cloud řešení s garantovanou dostupností a stabilitou. Jeho základem je responzivní webové prostředí, neomezený datový prostor pro Vaše data různého druhu a formátů, stejně jako špičkové zabezpečení a prostor pro Váš rozvoj, služby a data. 

Online

Online

Všechny moduly a služby provozujeme online bez omezení.

Bezpečnost

Bezpečnost

Zabezpečené protokoly, pravidelné zálohy a jistota, že o své data nepřijdete.

Digitální archív

Digitální archív

Ukládejte a sdílejte své dokumenty, fotografie, videa a další soubory bez omezení.

Dostupnost

Dostupnost

Elixeum garantuje téměř stoprocentní dostupnost všech systémů a modulů.

Synergie produktů

Synergie produktů

Naše moduly mluví identickou řečí, vedou uživatele a nabízí propojení firemních procesů v jednom funkčním vhledu.

Vedení stavby online Vedení stavby online Vedení stavby online Elektronický stavební deník

Problém 

Stavební činnost s sebou nese účast lidí mnoha profesí a složité vztahy mezi firmami. Běžně chybí údaje, dokumenty, čeká se na potvrzené dodací listy a výkazy prací a všech událostí na stavbě. Při řešení reklamací a škod se těžko dohledávají detaily z průběhu výstavby.

Řešení Elixeum 

Elektronický stavební deník přináší kompletní evidenci toho, co se na stavbě stalo, a stačí k tomu pouze mobilní telefon. Díky digitálnímu archívu událostí systém informuje zúčastněné strany o zásadních termínech, úkolech a milnících. Vzniká kompletní a trvalá digitální stopa celé stavby. 

Lidé

Lidé

Příchody a odchody pracovníků na stavbu, propojení na docházku.

Práce

Práce

Evidence veškerých prací na stavbě vlastních nebo dodavatelských pracovníků.

Materiál

Materiál

Přehled o dodávkách materiálu na stavbu.

Technika

Technika

Příjezd a práce techniky, aut a specializovaného ručního nářadí.

Události

Události

Evidence a zápisy z kontrolních dní a schůzek na stavbě.

Přehled o lidech a jejich přítomnosti Přehled o lidech a jejich přítomnosti Přehled o lidech a jejich přítomnosti Docházka

Mít přehled o pracovnících, jejich docházce a případných plánech je důležité nejen kvůli výpočtu mezd, ale zejména kvůli plánování práce a řízení celého produkčního týmu. Modul docházka umožňuje tuto evidenci provádět pomocí moderních prostředků, s využitím mobilních telefonů a zejména v online režimu.

Pracovník a jeho příchod nebo odchod z práce je evidován pomocí wifi sítě nebo jiných lokalizačních technologií, lze evidovat přítomnost na dedikovaném pracovišti (stavbě), v autě, stejně jako vyplnit odchod pracovníka z důvodu nemoci, lékařského ošetření, dovolené. Pomocí mobilu pracovník oznamuje požadavek na čerpání dovolené nebo volna, tento požadavek je ihned dostupný vedoucímu, který jej schválí.

Okamžitý přehled zvyšuje výkonnost a díky moderním technologiím nezatěžuje všechny zúčastněné zbytečnou administrativou.

Systém, lidé a jejich role Systém, lidé a jejich role Systém, lidé a jejich role Administrace

Portál Elixeum je silným a stabilním prostředím pro všechny moduly a jejich funkce. Je vystaven v cloudovém prostředí zajišťujícím bezpečný a rychlý chod webových aplikací a zejména bezstarostný provoz pro firmy a uživatele.

Administrátoři nastavují nejen vzhled aplikací a jejich přizpůsobení potřebám firmy, ale zejména parametry uživatelů, jejich práva a přístupy k funkcím jednotlivých modulů včetně vlastních dashboardů (informačních nástěnek) a možností ovládat dané funkce na mobilních zařízeních.

Součástí je i sledování aktivit uživatelů a statistiky přístupů podle profesí, modulů a typů zařízení.

Vyhodnocení pro každou roli Vyhodnocení pro každou roli Vyhodnocení pro každou roli Reporting

Správně fungující digitalizovaná firma získává množství cenných dat a informací, které jsou uloženy v digitálním archívu. Jak se ale v datech vyznat a získat správné informace pro další rozhodování?

Cílem dnes už není prohlížet těžké reporty s mnoha tisíci řádky, ty správné informace extrahujeme z dat, přeložíme do lidské řeči jednoduchých grafů, zásadních čísel a ukazatelů.

Pracovníci různých rolí tak mají k dispozici své podstatné informace, sestavené do přehledné digitální nástěnky, která se obnovuje vždy, když se definované údaje změní.